Z důvodu opatření vlády kvůli situaci s Covid 19 a na základě metodického materiálu Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020, který vydalo MŠMT ČR dne 30. 4. 2020, aktualizace k 27. 5. 2020, umožňující osobní přítomnost žáků všech ročníků 2. stupně vydávám toto rozhodnutí:

Vzhledem k personálním podmínkám nebude škola organizovat individuální nebo skupinové konzultace, třídnické hodiny, socializační aktivity pro žáky 2. stupně (6. – 9. r.).

V týdnu od 15. 6. do 19. 6. 2020, od 11:00 do 13:30 hodin bude pouze organizováno vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu zůstaly ve škole. Žáci tříd 6. A a 7. B se dostaví v době od 12:00 do 14:00.  Žáci se průběžně individuálně dostaví do budovy školy v Máchově ulici, kde se zapíší v sekretariátu. Vezmou si s sebou klíček od své skříňky, skříňku vyprázdní a klíček si ponechají do začátku nového školního roku. Skříňka zůstane otevřená. Rovněž si vyzvednou veškeré věci, které mají v šatně. Nevyzvednuté věci budou zlikvidovány.

Odevzdání a převzetí učebnic pro žáky 2.- 8. r. proběhne na začátku školního roku 2020/2021.

_________________________________________________________________________

Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 pro žáky jednotlivých ročníků proběhne  následovně:

Tř.  25. 06. 2020 Hodina Učebna
6. A žáci ze začátku abecedy od Bartoň do Menc 8:00 uč.č.114
6. A žáci od jména Mensingerová do konce abecedy 10:00 uč.č.114
6. B žáci ze začátku abecedy od Bryknar do Maršík 8:00 uč.č.211
6. B žáci od jména Matoušek do konce abecedy 10:00 uč.č.211
7. A žáci ze začátku abecedy od Bureš do Koleška 8:00 uč.č.213
7. A žáci od jména Kořenovská do konce abecedy 10:00 uč.č.213
7. B žáci ze začátku abecedy od  Bartošová do Kleinová 8:00 uč.č.106
7. B žáci od jména Kučera do konce abecedy 10:00 uč.č.106
8. A žáci ze začátku abecedy od Adamcová do Kubišta 8:00 uč.č.109
8. A žáci od jména  Lariš  do konce abecedy 10:00 uč.č.109
8. B žáci ze začátku abecedy od Bartoš do Svárovská 8:00 uč.č.111
8. B žáci od jména Šanta do konce abecedy 10:00 uč.č.111
Tř. 26. 06. 2020 Hodina Učebna
1. A žáci, kteří se zúčastnili výuky 8:00- 9:00 uč.č.7
1. A žáci, kteří se nezúčastnili výuky 10:00-10:30 uč.č.7
1. B žáci, kteří se zúčastnili výuky 8:00- 9:00 uč.č.12
1. B žáci, kteří se nezúčastnili výuky 10:00-10:30 uč.č.12
2. A žáci, kteří se zúčastnili výuky 8:00- 9:00 uč.č.10
2. A žáci, kteří se nezúčastnili výuky 10:00-10:30 uč.č.10
2. B žáci, kteří se zúčastnili výuky 8:00- 9:00 uč.č.114
2. B žáci, kteří se nezúčastnili výuky 10:00-10:30 uč.č.114
3. A žáci, kteří se zúčastnili výuky 8:00- 9:00 uč.č.13
3. A žáci, kteří se nezúčastnili výuky 10:00-10:30 uč.č.13
3. B žáci, kteří se zúčastnili výuky 8:00- 9:00 uč.č.111
3. B žáci, kteří se nezúčastnili výuky 10:00-10:30 uč.č.111
3. C žáci, kteří se zúčastnili výuky 8:00- 9:00 uč.č.106
3. C žáci, kteří se nezúčastnili výuky 10:00-10:30 uč.č.106
4. A žáci, kteří se zúčastnili výuky 8:00- 9:00 uč.č.131
4. A žáci, kteří se nezúčastnili výuky 10:00-10:30 uč.č.131
4. B žáci, kteří se zúčastnili výuky 8:00- 9:00 uč.č.116
4. B žáci, kteří se nezúčastnili výuky 10:00-10:30 uč.č.116
4. C žáci, kteří se zúčastnili výuky 8:00- 9:00 uč.č.132
4. C žáci, kteří se nezúčastnili výuky 10:00-10:30 uč.č.132
5. A žáci, kteří se zúčastnili výuky 8:00- 9:00 uč.č.125
5. A žáci, kteří se nezúčastnili výuky 10:00-10:30 uč.č.125
5. B žáci, kteří se zúčastnili výuky 8:00- 9:00 uč.č.124
5. B žáci, kteří se nezúčastnili výuky 10:00-10:30 uč.č.124
5. C žáci, kteří se zúčastnili výuky 8:00- 9:00 uč.č.129
5. C žáci, kteří se nezúčastnili výuky 10:00-10:30 uč.č.129

Nevyzvednutá vysvědčení budou k dispozici v sekretariátu školy od 1. 7. 2020 od 9:00 do 11:00 hodin.

V prostorách budovy školy se budou žáci pohybovat v roušce.

Ing. Zdeněk Galetka v. r.

ředitel školy

Kategorie: Aktuality