Každoroční soutěž Zeměpisné olympiády, do které se zapojuje i naše základní škola, proběhla i letos, byť v netradičním podání. Letošní ročník se podobně jako každodenní život musel přizpůsobit realitě pandemické situace, a proto školní kolo této soutěže proběhlo poprvé v historii online. Zadání se ovšem výrazně nelišilo od běžného didaktického testu z předchozích ročníků. Obsahem byly jak úlohy teoretické, zaměřující se na vědomosti, tak úlohy praktické, které se naopak soustředily na práci s webovým atlasem, a tedy na zeměpisné dovednosti. Cílem bylo získat co možná nejvíce bodů a být mezi třemi nejlepšími v dané kategorii. Žáci na prvních třech místech budou následně postupovat do okresního kola a soutěžit s ostatními žáky z jiných základních škol a gymnázií. Za 6. ročník v kategorii A bylo možné získat maximálně 60 bodů. Nejvíce jich získala Lucie Černá z 6.B, konkrétně 58. Na druhém místě se umístila Anna Fousková z 6.A s 56 a na třetím Justýna Ježková z 6.B se ziskem 54 bodů. Další kategorii B, utvořili žáci 7. ročníků, kteří obdrželi zadání školního kola na 64 bodů. První místo s přehledem získala Lenka Flanderková ze 7.B s 63 body. Druhý se umístil Jan Řepka ze 7.B s 50 body a třetí postupující se stala Michaela Růžičková taktéž ze 7.B s 48 body. Z poslední kategorie C, ve které jsou zařazeny oba ročníky 8. i 9. tříd se nejlépe umístili – Ema Žitná z 8.A s plným počtem 42 bodů, Josef Hegr z 8.B s 41 body a Tomáš Kubišta z 9.A s body 38. Všem účastníkům děkujeme a postupujícím do okresního kola blahopřejeme.

Mgr. Patrik Řezáč, Mgr. Václav Hojka

Kategorie: Aktuality