Jak v pátek uvedl ministr školství Robert Plaga školy zůstanou i po zrušení nouzového stavu ve stejném režimu jako doposud.

 výuka a distanční výuka bude probíhat ve škole následovně:

  • je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku ve škole
  • distanční výuka bude pro žáky 3. – 9. r., výuka bude probíhat přes Google – Classroom a Meet
  • v 3. – 9. r., klademe důraz na online hodiny, které budou probíhat podle rozvrhu pro distanční výuku uvedeném na webu školy u jednotlivých tříd, docházka bude evidována
  • při neúčasti je zákonný zástupce povinen žáka včas omluvit (nejlépe písemně emailem) třídnímu učiteli a vyučujícímu
  • formu zadání a termín odevzdání úkolů v ostatních předmětech (Vv, Hv, Pč, IKT, VO, Tv) po dobu distanční výuky určuje vyučující
  • hodnocení žáků probíhá na základě předem stanovených kritérií jednotlivých vyučujících
  • v případě, že žák nepracuje, vyučující řeší tuto situaci s třídním učitelem, vedením školy a se zákonnými zástupci
  • žáka, který nemá možnost připojení k internetu – musí písemně omluvit zákonný zástupce; v tomto případě pro něj budou připraveny úkoly, které si vyzvedne jednou týdně v pondělí od 9:00 do 10:00 hodin v sekretariátě školy v Máchově ulici a tam současně odevzdá již vypracované
  • školní jídelna bude v provozu pro žáky 1. a 2. r.
  • školní družina bude v provozu – informace na webových stránkách školy

Ing. Zdeněk Galetka, ředitel školy

Kategorie: Aktuality