V souladu s kompetencemi danými řediteli školy § 24 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, vyhlašuje ředitel Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace

na den 27. 09. 2021 ředitelské volno z organizačních důvodů.

V budově školy Máchova 1110 budou prováděny dodatečné opravy a dokončovací práce, které nelze provádět v době vyučování. Práce budou provedeny v době svátečního volna a také v uvedený den. V den ředitelského volna bude školní družina mimo provoz.

Školní jídelna vařit nebude.

Ing. Zdeněk Galetka v.r.

ředitel školy

Kategorie: Aktuality