Dne 23. 11. 2021 proběhnou třídní schůzky pro rodiče žáků 4. – 9. ročníku. Schůzky budou probíhat online přes žákovské účty Google Classroom.

Dne 25. 11. 2021 proběhnou třídní schůzky pro rodiče žáků 2. a 3. ročníku. Schůzky budou probíhat online přes žákovské účty Google Classroom.

Dne 25. 11. 2021 proběhne třídní schůzka pro 1. ročník, která se bude konat prezenčně po dohodě třídních učitelek se zákonnými zástupci žáků.

Kategorie: Aktuality