V pátek 4. března proběhlo okresní kolo Chemické olympiády na Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi. Zde se sešlo 18 talentovaných chemiků, z toho polovina studentů osmiletých gymnázií, kde se s chemií začíná již v sekundě (odpovídá sedmému ročníku ZŠ). Naši školu reprezentoval vítěz kola školního, Filip Hašl z IX. A. Tématem tohoto kola byla fotosyntéza a rovnice s ní spojené, koloběh uhlíku a krápníkové jeskyně. Právě reakce uhličitanu vápenatého včetně jeho srážení z roztoku byly součástí laboratorní úlohy. S těmito úkoly si nejlépe poradil Šimon Havlas z Gymnázia Dr. Pekaře, který si právem vydobyl postup do krajského kola. Ani Filip se neztratil, obsadil krásné sedmé místo a stal se úspěšným řešitelem. Spolu s Jakubem Novákem ze Základní školy v Bakově nad Jizerou byli jedinými žáky základních škol, kteří narušili převahu gymnaziálních studentů a obhájili tak čest základoškolské chemie. Všem našim soutěžícím děkujeme a Filipovi gratulujeme ke skvělému výsledku.

Ing. Pavlína Cankařová

Kategorie: Aktuality