I v tomto školním roce proběhla na naší škole mezinárodní matematická soutěž Matematický klokan. Tato soutěž vždy probíhá v pátek, který připadne na třetí týden měsíce března.Letos byl celorepublikový termín stanoven na 18. března.

Cílem této soutěže je získávat pro matematiku co nejvíce žáků. Netradiční úlohy založené na logické úvaze zde žáci řeší zábavnou formou a s radostí z možného úspěchu. Nečekaného úspěchu zde mohou dosáhnout i žáci, kterým matematika není příliš blízká. Do této soutěže se v daný termín zapojili mimo žáků z prvních tříd všichni žáci naší ZŠ. Žáci byli podle věku rozděleni do 4 kategorií: Cvrček (2. – 3. třída ZŠ), Klokánek (4. – 5. třída ZŠ), Benjamín (6. – 7. třída ZŠ) a Kadet (8. – 9. třída ZŠ).

Žáci měli řešit celkem 24 testových úloh (v kategorii Cvrček 18 úloh), jejich úkolem bylo vybrat jednu z pěti nabízených možností řešení. Na vyřešení jednotlivých úloh měli 60 minut čistého času. Celkový počet úloh byl rozdělen do tří skupin dle obtížnosti. Za správnou odpověď získal soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu 1 bod odečítal a za neřešenou úlohu získal 0 bodů. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, vstupovali do soutěže s 24 body (Cvrček s 18 body). Soutěžící tak mohli získat maximálně 120 bodů (Cvrček max. 90 bodů). Při řešení neměli žáci dovoleno používat kalkulačky, tabulky ani jiné pomůcky.

V kategorii Cvrček, které se zúčastnili nejmladší žáci naší školy, obsadili první tři příčky tito žáci:

 1. Alfréd Čelikovský z III. B s 65 body,
 2. Sára Hašuľová, také z III. B s 63 body,
 3. Valentýna Robotková z III. A s 61 body.

V kategorii Klokánek se na prvních třech místech umístili tito žáci:

 1. Anna Flanderková z V. C s 86 body,
 2. Matyáš Machart z V. B s 84 body,
 3. Barbora Límanová z V. A s 82 body.

V kategorii Benjamín si s úkoly nejlépe poradili tito žáci:

 1. Adam Znamenáček z VI. C s 88 body,
 2. Lucie Černá ze VII. B s 87 body,
 3. Jáchym Šimek zVI. B s 78 body.

V kategorii Kadet si nejlépe vedli tito žáci:

 1. David Popek z VIII. A s 57 body,
 2. Michaela Růžičková z VIII. B a Tadeusz Marek Ziemba z VIII. A s 53 body,
 3. Karolína Ginzlová z IX. A s 52 body.

Vítězové dostali za odměnu diplom, který by jim měl připomínat úspěch v této soutěži.

Vyhrát nemohou bohužel všichni, i když by si to někteří za svoji snahu zasloužili, protože do soutěže dali veškeré své síly.

Výsledky žáků zúčastněných škol budou následně statisticky vyhodnoceny v olomouckém centru za celou Českou republiku. Statistické výsledky spolu se zadáním soutěžních úloh a správnými odpověďmi budou uveřejněny ve sborníku každého ročníku, který vydává JČMF a který můžete v elektronické verzi později nalézt na webových stránkách Matematického klokana.

Úspěšným řešitelům gratulujeme, dále děkujeme dalším soutěžícím za účast a vynaložené úsilí, které je vedlo k dosažení nejlepších možných výsledků, a přejeme jim štěstí v jiných soutěžích či olympiádách, a to nejen z matematiky. Dále děkujeme všem organizátorům, bez kterých by tato soutěž nemohla být realizována.

Ing. Dagmar Komárková

Kategorie: Aktuality