Hrobové ticho. Kolem dvaceti hlav soustředěně skloněných k papíru na lavici. Tak to vypadalo ve středu 12. října celý den v učebně přírodopisu. K řešení Přírodovědného klokana, soutěže pro žáky osmého a devátého ročníku, kterou pořádá každý rok Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, se postupně dostavily všechny třídy zmíněných ročníků. Název je trošku zavádějící, neboť okruh otázek zdaleka přesahuje jen matematiku, fyziku, chemii, zeměpis a přírodopis. Soutěžící musí řešit i úlohy z výchovy k občanství, dějepisu a všeobecného rozhledu. Každý účastník odpovídá na 24 otázek rozdělených do třech okruhů podle obtížnosti – otázky za 3, 4 nebo 5 bodů. Ačkoliv jde o výběr z několika možností, nevyplácí se tipovat, protože za špatnou odpověď se jeden bod odečítá. Letos se do klání zapojilo 99 žáků v kategorii Kadet. Jako obvykle jim nejvíce dělaly problémy otázky ze všeobecného rozhledu a fyziky. Nejlépe si se všemi zákeřnostmi poradil Adam Cibulka z VIII.B. Druhé místo získal Jan Řepka ze třídy IX. B a pomyslnou bronzovou medaili si odnesla Justýna Ježková, také z VIII. B. Všichni vítězové si kromě dobrého pocitu odnesli diplomy a také sladké fairtradové odměny.

Ing. Pavlína Cankařová

Kategorie: Aktuality