Jak nejlépe zakončit poslední školní den v roce 2022 před vánočními prázdninami? Třídní besídkou!

Letos to naše třída 8. C pojala trochu netradičně a zároveň i sportovně. Na první dvě vyučovací hodiny jsme zašli na bowling naproti škole do Restaurace u Smékalů. Na bowlingu jsme se v prvním a druhém kole rozdělili do čtyř družstev po pěti a vždy po dvou skupinách mezi sebou soutěžili na dvou drahách. Na to, že bowling většina žáků ještě nikdy nehrála, jim to docela šlo a podávali pěkné výkony. Společně jsme si všímali nejen počtu svržených kuželek, ale i rychlosti vržené koule. Paní učitelka každému žáku tyto údaje zapsala. Možná se ptáte, proč nás také zajímala i rychlost koule, a ne jen konečné skóre svržených kuželek? V prosinci jsme totiž shodou okolností na poslední hodině fyziky před vánočními prázdninami začali probírat pohybovou energii, kde je pro její výpočet potřeba znát hmotnost a rychlost, v našem případě bowlingové koule. A co to ta pohybová neboli kinetická energie je? Je to energie hmotného tělesa o určité hmotnosti, kterou musíme tělesu dodat, aby se z klidného stavu dostalo do rovnoměrného pohybu o rychlosti v. Tuto energii má pohybující těleso až do jeho zastavení. A jak si nejlépe zažít probírané učivo, než si to vyzkoušet?

V posledním, třetím kole se žáci navzájem střídali a už si jen zkoušeli, jak se jim hraje s jinou hmotností bowlingové koule, než kterou běžně používali v prvním a druhém kole; kluci se dokonce předháněli, kdo hodí koulí tak, aby dosáhla co nejvyšší rychlosti.

Po bowlingu jsme se vrátili do třídy, kde jsme si sdělili konečné výsledky svržených kuželek. Za kluky měl nejlepší výkon Hoang Quan Nguyen (72 kuželek) a za holky dosáhla nejlepšího skóre Zuzana Masopustová s 61 sraženými kuželkami. Vánoční besídku jsme zakončili ochutnávkou pizzy z Davidovy pizzerie.

Po vánočních prázdninách si každý žák spočítal svoji pohybovou energii při hře bowlingu z údajů, které jim paní učitelka zaznamenala a na hodině předala, dle vzorečku Ek = ½.m.v2 [J]. Z výsledků za celou třídu největší pohybové energie za dívky dosáhla Zuzana Masopustová, a to 539 J, za kluky Petr Pokorný, který měl dokonce až 883 J. Této vysoké pohybové energie dosáhli proto, že při hodu jejich koule dosahovala vysoké rychlosti, a zároveň při hře použili kouli větší hmotnosti. Tímto jsme si ověřili teorii, že pohybová energie tělesa závisí na jeho rychlosti i hmotnosti.

Dá se říct, že jsme zábavu spojili s užitečným. Odměnou pro žáky nebyla jen zábava se spolužáky, kterou si na bowlingu užili, ale i pěkná známka, kterou mohli díky svým výpočtům pohybové energie v hodině fyziky získat.

Ing. Dagmar Komárková

Kategorie: Aktuality