V úterý 7. 3. se opět celý 8. ročník společně i s vyučujícími ve školním klubu přenesl on-line do virtuálního studia ČEZ, kde nás postupně dva odborní průvodci seznamovali s distribucí elektřiny. Během 45 minut se žáci dozvěděli, jakou cestu a co vše musí elektřina podstoupit, než dojde z elektrárny k nám do domácnosti a my ji můžeme používat. Také zjistili rozdíl mezi soustavou přenosovou (zajišťuje přenos velkých výkonů z elektráren do velkých rozvoden) a distribuční (zajišťuje distribuci elektřiny od rozvoden do měst a vesnic), rozdíl mezi vysokým a nízkým napětím. Seznámili se s kraji, kam distribuuje svou el. energii skupina ČEZ, a názvy různých typů stožárů a sloupů, které rozvádějí elektřinu od elektrárny až k nám domů. Během přenosu průvodci postupně pokládali žákům zajímavé a doplňující otázky, na které děti odpovídaly. Na závěr programu padla i soutěžní otázka, na niž nejrychleji odpověděli Dominik Bárta a Patrik Foltýn z 8. C a získali tím odměny, jež jim budou zaslány. Pro žáky to byl opět zajímavý a přínosný program, který jim umožnil lépe pochopit probírané učivo fyziky v 8. ročníku.

Touto cestou bych ráda poděkovala Skupině ČEZ, která nám tuto možnost zdarma umožnila.

Ing. Dagmar Komárková

Kategorie: Aktuality