I v tomto školním roce proběhla na naší škole mezinárodní matematická soutěž Matematický klokan. Letos byl termín 29. ročníku konání soutěže v ČR stanoven na pátek 17. března.

Matematické olympiády se většinou zúčastní jeden až dva nejlepší žáci v matematice. Vedle toho tu ale posledních téměř devětadvacet let probíhá soutěž Matematický klokan, které se mohou účastnit všechny děti. Tato soutěž ukazuje, že ti nejúspěšnější řešitelé nemusí být často vůbec ti, kterým jde výborně školní matematika. Díky specifickému výběru úloh, které Klokan nabízí, jsou úspěšné i dětí, kterým matematika není tolik blízká, ale mají logické myšlení či dobrou prostorovou orientaci. Tato soutěž umožňuje vyhledávat nadané děti i v jiném směru.

Soutěž má dva hlavní cíle. Jedním z nich je popularizace matematiky. Cílem je dopřát každému žákovi alespoň částečnou radost z toho, že správně vyřešil několik matematických úloh bez ohledu na výsledky v hodinách matematiky. Tomuto cíli jsou přizpůsobeny i soutěžní úlohy, které mají otevřené otázky s nabídkou pěti možností, z nichž je pouze jedna správná. Ostatní možnosti mají řešitele mást, nebo jim naopak pomáhat. Jelikož na řešení jedné úlohy mají žáci průměrně dvě a půl minuty, bývá zadání stručné a srozumitelné díky vloženým obrázkům. Úlohy bývají ale také zároveň vtipné, nestandardní, vychází z úrovně myšlení i předpokládaných znalostí, schopností a dovedností jednotlivých soutěžících.

Letos se této soutěže v daném termínu zúčastnilo celkem 360 žáků naší ZŠ. Nesoutěžili žáci z prvních tříd. Žáci byli podle věku rozděleni do 4 kategorií: Cvrček (2. – 3. třída ZŠ), Klokánek (4. – 5. třída ZŠ), Benjamín (6. – 7. třída ZŠ) a Kadet (8. – 9. třída ZŠ).

Žáci měli řešit celkem 24 testových úloh (v kategorii Cvrček 18 úloh). Jejich úkolem bylo vybrat jednu z pěti nabízených možností řešení. Na vyřešení jednotlivých úloh měli 60 minut čistého času. Celkový počet úloh byl rozdělen do tří skupin dle obtížnosti. Za správnou odpověď získal soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu 1 bod odečítal a za neřešenou úlohu získal 0 bodů. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, vstupovali do soutěže s 24 body (Cvrček s 18 body). Soutěžící tak mohli získat maximálně 120 bodů (Cvrček max. 90 bodů). Při řešení neměli žáci dovoleno používat kalkulačky, tabulky ani jiné pomůcky.

V kategorii Cvrček, které se zúčastnili nejmladší žáci naší školy, obsadili první tři příčky tito žáci:

 1. Daniel Velich z III. C s 79 body,
 2. Veronika Valcová z III.C a Jakub Straka z III. B s 61 body,
 3. Marie Zikmundová z II. A s 55 body.

V kategorii Klokánek se na prvních třech místech umístili tito žáci:

 1. Aneta Strnadová z V. A a Natálie Najmanová z B s 77 body,
 2. Natálie Dvořáková z IV. B s 74 body,
 3. Nikolas Tom z IV. A s 72 body.

V kategorii Benjamín si s úkoly nejlépe poradili tito žáci:

 1. Vojtěch Mencl z VII. C s 87 body,
 2. Eliška Šilhová z VII. C s 78 body,
 3. Tomáš Holub z C s 77 body.

V kategorii Kadet si nejlépe vedli tito žáci:

 1. Lukáš Fiala a Jakub Voce z IX. A s 72 body,
 2. David Popek z IX. A s 66 body,
 3. Jan Šimek z IX. B s 64 body.

Vítězové dostali za odměnu diplom, který by jim měl připomínat úspěch v této soutěži a sladké fairtradové odměny.

Úspěšným řešitelům gratulujeme, všem ostatním účastníkům děkujeme a přejeme hodně úspěchů v dalších ročnících této soutěže. Dále děkujeme všem organizátorům, bez kterých by tato soutěž nemohla být realizována.

Ing. Dagmar Komárková

Kategorie: Aktuality