„Vážení rodiče,

vzhledem k nedávné tragédii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se v

současnosti událostem kolem střelby věnuje ve společnosti velká

pozornost. Považujeme proto za nezbytné věnovat tématu pozornost i na

naší škole.

Pokud s námi děti toto téma otevřou, budeme s nimi předem

domluveným, podpůrným způsobem o tragické události mluvit a budeme

jim nabízet případné další možnosti podpory v rámci školy (například

podporou u školního psychologa nebo dalších členů školního

poradenského pracoviště) nebo mimo ni (např. Linku bezpečí ad.)“

 

Zaměstnanci Základní školy Bělá pod Bezdězem

 

V Bělé pod Bezdězem 5. 1. 2024

Kategorie: Aktuality