Některá slova, známá z pohádek, mají velkou moc. Věta „Sezame, otevři se!“ otevírala jeskyni s pokladem. Kouzelná slůvka „prosím“ a „děkuji“ snad všichni používáme běžně v našem životě. Nicméně i ostatní slova mají moc. Mají moc zranit, ublížit, nebo naopak podpořit, potěšit a pomoci. A o těchto slovech si žáci sedmých tříd povídali s paní lektorkou Lydií Marešovou během programu Moc slova v projektu Etických dílen.

Při hře Býčí oko si žáci ve skupinkách vyzkoušeli spolupráci a obtížnost smysluplné komunikace v časovém presu, pak natrénovali pozitivní kritiku. Povídali si o nebezpečí lží a pomluv, i o tom, jak nám i druhým lži a pomluvy kazí život. Při tiché poště se velmi pobavili, ale také zjistili, jak se informace neuvěřitelně zkreslí. Na tomto příkladu viděli, že je potřeba informace v životě předávat přesně, nic si nepřidávat a nedomýšlet, případně se zeptat na pravdu toho, koho se to skutečně týká. V neposlední řadě si žáci sami navzájem radili, jak proti pomluvám bojovat a nepřenášet je dál. Program byl velmi přínosný i zábavný. Určitě nové programy využijeme i příští rok.

Ing. Pavlína Cankařová

Kategorie: Aktuality