Fašank, šibřinky či Popeleční středa, to byly jedny z mnoha pojmů, s kterými byli žáci seznámeni v rámci projektových hodin na téma Masopust. Zábavnou formou se seznamovali se symbolikou zaměřenou na vítání jara a zabezpečení hojnosti, úrody a plodnosti. Práce s textem byla zakončena tajenkou, kterou všichni bez větších problémů zvládli. Dále žáci vyráběli masky, kde se ukázala jejich představivost a kreativita. V poslední fázi těchto projektových hodin byla skupinová práce, kde výtvarně ztvárnili typické tradiční masopustní masky, které mají svou charakteristickou úlohu.

Mgr. Radka Svatušková

 

Kategorie: Aktuality