Ve čtvrtek 8. února zaplnily učebnu chemie mikroskopy, podložní a krycí sklíčka, kapátka, chemikálie a vzorky. K těmto vědeckým pomůckám přibyli samozřejmě také soutěžící Biologické olympiády, jejímž letošním tématem byly lužní lesy. Školní kolo se konalo současně pro obě kategorie – pro žáky šestých a sedmých tříd byla určena kategorie D, pro osmáky a deváťáky kategorie C. Olympiáda měla tři části – soutěžní test, poznávání rostlin a živočichů a laboratorní práce. Kategorie D zkoumala krystaly šťavelanu vápenatého v plodech šípku a slupkách cibule, starší soutěžící pozorovali tvary škrobových zrn v hlíze bramboru a v semenech fazolu a kukuřice. I přes počáteční problémy s mikroskopy se nakonec laboratorní úkol žákům víceméně zdařil, a navíc si práci s moc užili. Příslovečným kamenem úrazu se tedy stala jako obvykle poznávačka, kde obzvláště rostliny zůstaly našim účastníkům utajeny. Přesto se soutěž celkově vydařila a známe už i vítěze a postupující do okresního kola, které se bude konat pro kategorii C v březnu a pro kategorii D v dubnu na Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi. Na okresní kolo se podívají Veronika Strejčková ze VII. A, která obsadila třetí příčku, spolu s druhým Matoušem Čichovským ze VII.C. Z prvního místa právem postupuje Tereza Hartová ze VII. B, která zvítězila s více než dvacetibodovým náskokem. V kategorii C se na třetím místě prosadila Karolína Procházková z VIII. C, stříbrnou příčku Adam Paturov z IX. A a pomyslné zlato získal Adam Cibulka ze třídy IX. B. Všem účastníkům děkujeme a postupujícím gratulujeme.

Ing. Pavlína Cankařová

Kategorie: Aktuality