Již druhým rokem funguje na naší škole dramatický soubor Bělásek. Loni jsme se pustili do projektu Čtení na jevišti, ve kterém jsme se zaměřili na scénické čtení. Letos se naše snažení upínalo k nacvičení divadelního představení pro děti. S ansámblem jsme si vybrali tři méně známé pohádky a nejenom páteční odpoledne se věnovali jejich divadelnímu ztvárnění. Mladí ochotníci zvládli své herecké party, ozvučení, osvětlení i přípravu kostýmů. S výrobou kulis a rekvizit pomáhala v rámci hodin výtvarné výchovy ve velké míře také třída 9. B. Za přemístění rozměrnějších kulis chci touto cestou poděkovat i pracovníkům Technických služeb města. Díky také patří MKZ, která nám poskytla prostory k nacvičování pohádek.

Dnem velké premiéry se stal čtvrtek 22. 2. 2024, kdy se do divadelního sálu v budově MKZ nahrnuli malí diváci z prvního ročníku místní školy. Mladí herci jim zahráli pohádky O třech přadlenách, O chytré princezně a Jak stařeček měnil, až vyměnil. I přes očekávanou trému se jim představení velmi povedlo. Odměněni potleskem a spokojeni se svým výkonem domluvili si na poslední chvíli další reprízu pro žáky dvou šestých tříd. Divadelní maraton pokračoval v pátek 23. 2., a to čtyřmi sériemi pohádkových představení. A tak se v hledišti vystřídaly druhé, třetí, čtvrté a páté třídy. Podle reakcí malých diváků i jejich dospělého doprovodu věříme, že se představení líbilo. Dvanáct teď již zkušených herců se s nacvičenými pohádkami rozloučí 17. 5. během dopoledního hraní pro děti ze školky. V mezidobí se opět vrátíme ke scénickému čtení, abychom na konci roku ještě potěšili mladší školáky.

Mgr. Zuzana Kleinová

Kategorie: Aktuality